ΑΘΛΙΑΤΡΙΚΑ Τ-ΚΝ-462 ΕΠΙΓ/ΔΑ ΜΕ ΣΙΛΙΚ.& ΣΠΙΡΑΛ

Ένα ελατήριο spiral σε κάθε πλευρά, βοηθά στην αύξηση της σταθερότητας των συνδέσμων

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.